برای تماس با وودینجا می توانید از طریق ایمیل و یا شماره تلفن زیر اقدام نمایید

ایمیل: Support@woodinja.com

تلفن تماس: 09351080048

همچنین می توانید فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال نمایید:

تماس با ما

از طریق این فرم مشتریان عزیز می توانند با وودینجا ارتباط برقرار نمایند
  • در صورت نیاز پاسخ دهی از طریق شماره تماس و یا ایمیل خواهد بود ، از وارد کردن ایمیل صحیح اطمینان حاصل نمایید
  • در صورت نیاز پاسخ دهی از طریق شماره تماس و یا ایمیل خواهد بود ، از وارد کردن شماره تلفن صحیح اطمینان حاصل نمایید
  • متن پیام را در این قسمت وارد نمایید